Architectuur

Elk onderdeel van een gebouw staat in relatie met de omgeving. De locatie speelt daarom een belangrijke rol bij het concept van elk nieuw project.

Interieur

Het interieur is meer dan de aankleding. Het maakt deel uit van de structuur, niet als een apart onderdeel, maar als de voortzetting van een eenduidig verhaal.

Renovatie

Bij renovatie van de architectuur, of het nu gaat om exterieur of interieur, moet rekening gehouden worden met de bestaande situatie en het toekomstige gebruik van het object.