Bij renovatie van de architectuur, of het nu gaat om exterieur of interieur, moet rekening gehouden worden met de bestaande situatie en het toekomstige gebruik van het object. De renovatie wordt afgestemd op de eisen van de opdrachtgevers en de karakteristieken van het oorspronkelijke gebouw bepalen wat de potenties zijn. De structuur van het oorspronkelijke gebouw en de mogelijkheden daar wijzigingen in aan te brengen, bepalen welke nieuwe functies en welk nieuw gebruik bedacht kunnen worden met het oog op de nieuwe bestemming die het object moet krijgen.

Voor het creëren van nieuwe ruimtes volgen wij twee strategieën:

  1. Een bewust contrast bewerkstelligen door een opvallende ingreep in de bestaande situatie.
  2. Zorgen voor continuïteit door nieuwe ruimtes te integreren in de bestaande situatie, wat tot een delicate herindeling van de oorspronkelijke architectuur leidt.

De nieuwe configuratie zal in alle gevallen de karakteristieken van het gebouw opwaarderen en het gebouw tezelfdertijd van nieuw leven, een nieuw image en een nieuwe sfeer voorzien.