Privacy statement

MEF architect zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal MEF architect zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de AVG.

Waarom verzamelen wij gegevens?

Omdat we anders niet kunnen werken. We hebben immers namen, e-mailadressen en telefoonnummers nodig om met onze (potentiële en bestaande) klanten en leveranciers te kunnen communiceren over onze dienstverlening en om hen bijvoorbeeld voorstellen of facturen toe te kunnen sturen. Maar daarmee verwerken we natuurlijk wel persoonsgegevens dus is ons privacy beleid daarop van toepassing.

Door uw contactgegevens achter te laten op onze website, gaat u ermee akkoord dat MEF architect deze gegevens mag gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te kunnen reageren.

Welke gegevens zijn dit eigenlijk?

Wij verzamelen alleen contactgegevens, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast houden we bij, bij welk bedrijf of organisatie u werkzaam bent.

Daarnaast verzamelen wij bepaalde gegevens over uw bezoek(en) op onze website. Hierover leest u meer onder de kop “Persoonsgegevens die via de website worden verzameld”.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij hebben natuurlijk passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw gegevens op een goed beveiligingsniveau te beschermen. Wij gebruiken deze gegevens alleen om met u te kunnen communiceren. Bent u een klant of leverancier van ons, dan slaan wij uw gegevens op in ons administratie systeem om met u te kunnen communiceren en om onze diensten en producten aan u te kunnen factureren mocht dat nodig zijn. Zou onze relatie beëindigen, dan bewaren wij deze gegevens nog maximaal twee jaar.

Bent u geen klant of leverancier, maar vroeg u ons alleen naar informatie of om u een voorstel toe te sturen, dan bewaren wij u gegevens alleen tijdens dat communicatietraject. Wordt duidelijk dat u geen interesse heeft in meer informatie of om klant bij ons te worden, dan verwijderen wij die gegevens.

Uw gegevens worden nimmer verstrekt aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Persoonsgegevens die via de website worden verzameld

MEF architect verzamelt op de website www.mef-architects.nl persoonsgegevens, er wordt ook gebruik gemaakt van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u hoe en waarom gegevens worden verzameld en cookies worden gebruikt.

MEF architect verwerkt de persoonsgegevens die door bezoekers zelf zijn verstrekt. Dit gebeurt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of het invullen van een contactformulier. Wij verwerken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn opgegeven. Bij het invullen en verzenden van een contactformulier worden de ingevulde gegevens naar een email adres van MEF architect gestuurd, en verder niet opgeslagen.

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief zullen de ingevulde gegevens worden bewaard om de nieuwsbrieven te kunnen versturen en eventueel een tenaamstelling aan de email toe te voegen. Deze gegevens worden tot aan een uitschrijving bewaard.

Bij het bezoeken van deze website leggen wij voor elke aanvraag (paginabezoeken, laden van afbeeldingen, etc.) het opgevraagde adres en uw IP nummer en browser type en -versie vast. Wij doen dit om het functioneren van de site te kunnen controleren en om de site te kunnen beveiligen. Deze gegevens worden zeven dagen bewaard.

Geen van deze gegevens worden met derden gedeeld.

Cookies en vergelijkbare technieken

MEF architect gebruikt cookies om de site correct te laten functioneren en om gegevens te verzamelen om de site verder te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door uw browser op uw computer (of ander apparaat), dit opgeslagen bestand kan later door een website worden uitgelezen.

MEF architect maakt geen gebruik van tracking/profiling cookies.

Functionele cookies

De site gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. De cookies worden gebruikt om toegangsrechten voor zowel ingelogde als  niet-ingelogde bezoekers te controleren en onthouden en er voor te zorgen dat de juiste gegevens worden getoond. De namen van deze functionele cookies bestaan uit een reeks van 32 tekens bestaand uit cijfers en de letters “a” t/m “f”. De exacte naam wordt willekeurige bepaald en is per bezoeker verschillend.

Analytische cookies

De site gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data­bewerkings­overeenkomst met Google gesloten, verder is gegevensuitwisseling met andere Google diensten uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. De namen van deze analytische cookies beginnen met “_ga”. Google bewaart voor de cookies een gebruikers ID tot 26 maanden na het laatste bezoek.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u uw toestemming intrekt, kan dit er toe leiden dat wij onze diensten niet meer aan u kunnen verlenen.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u van ons de gegevens die wij van u beschikken in een computerbestand kan ontvangen, en wat u daarna door een ander bedrijf of organisatie ingelezen zou kunnen worden.

U kunt dergelijke verzoeken sturen naar: info@mef-architects.nl. Indien u vragen of klachten heeft kunt u deze naar hetzelfde e-mailadres sturen, u heeft ook het recht om uw klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Het verwijderen van cookies

Omdat cookies niet bij ons zijn opgeslagen, is het voor ons ook niet mogelijk om deze te verwijderen. U kunt dit zelf doen via de instellingen van uw browser. U kunt daar ook instellen dat de browser helemaal geen cookies meer opslaat.

Wijziging privacy statement

MEF architect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze pagina. MEF architect adviseert u regelmatig deze pagina te raadplegen. Deze pagina is 25 mei 2018 voor het laatst aangepast.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy statement? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor contactinformatie.