Verdura Golf & Spa Resort

Toen ik benaderd werd om een project voor een resort met twee golfbanen te helpen verwezenlijken, had ik moeite te geloven dat het allemaal kon lukken.

Uit naam van een luxe hotelbedrijf in Londen kwam een Italiaanse acteur naar mijn kantoor in Sciacca om informatie te vragen over een aan zee gelegen terrein, de Verdura. Hij had een luchtfoto en papieren van het kadaster bij zich. Het terrein lag binnen de gemeentegrenzen van Sciacca tegen de grens met het nabije Ribera. Een gebied van 230 hectare was uitgekozen voor de ontwikkeling van een groot project.

Aanvankelijk stond ik sceptisch tegenover de plannen van het hotelbedrijf zoals hij die op die dag presenteerde, maar al snel drong tot me door welke mogelijkheden het gebied kon bieden binnen de beperkingen van het bestaande bestemmingsplan. Ik heb ze hem geschetst.

Een meevaller was dat het gebied een toeristische bestemming had. Op het heuvelachtige deel van het gebied zouden vakantievilla’s gerealiseerd worden, aan zee en langs de rivier waaraan het gebied zijn naam ontleende, was plaats voor een hotel met alle mogelijke voorzieningen, ook voor sport- en strandactiviteiten. Tussen de bebouwde zones bleef ruimte genoeg voor de realisatie van twee golfbanen met 18 holes en één met 9 holes.

Na dit eerste gesprek werd ik officieel als verantwoordelijke ter plaatse bij het project betrokken en had ik veelvuldig contact met de Romeinse vestiging van Rocco Forte hotels, waarvan het moederbedrijf in Londen zetelde.

Het was voor mij een uitdagend avontuur. Van de ene dag op de andere werd ik overladen met werk dat een beroep deed op zoveel verschillende capaciteiten. Een aantal van de taken, genoemd in willekeurige volgorde:

 • het doen van onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het project
 • het opzetten van ontwerpschetsen, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever en de kaders van het bestemmingsplan
 • het maken van een inventarisatie van wat op het terrein groeide aan bomen en planten
Verdura-golf
 • het aangeven van natuurlijke waterbronnen
 • het verifiëren van de afmetingen van de percelen
 • het voorbereiden van onderzoek naar de toestand van de kliffen
 • het meten, tekenen en beschrijven van de bestaande bebouwing, met name van die met architectonische waarde zoals de Spaanse Verdura toren, de eromheen gelegen huizen langs de kust en het oude stationsgebouw op de heuvels in het noorden van het gebied
 • het verkrijgen van de kadastrale papieren
 • het verkrijgen van de eigendomsbewijzen voor alle notarissen
 • het uitvoeren van een onderzoek naar de historische landelijke architectuur op Sicilië
 • het regelmatig voeren van overleg over het project met verantwoordelijke wethouders en gemeenteambtenaren
 • het voorbereiden van een planning voor de Amerikaanse ontwerper van de golf courses
 • het regelmatig uitbrengen van rapport aan de opdrachtgever met betrekking tot de voortgang van de land acquisities
 • het regelmatig updaten en aanpassen van de planning op basis van de voortgang van de land acquisities
 • het voorbereiden, coördineren en laten uitvoeren van allerhande werkzaamheden door diverse professionals
 • het verzorgen van presentaties bij diverse onderhandelingen
 • het voeren van overleg met advocaten in Rome, lokale notarissen en managers van het bedrijf.

Mijn pas gestarte architectuurstudio werd voor even de centrale vestiging van het hotelbedrijf. Afhankelijk van wat er gedaan moest worden, heb ik lokale mensen ingehuurd of stuurde de opdrachtgever door hem gekozen professionals. De laatsten ontving ik op mijn kantoor waar ik hen voorzag van de gewenste inlichtingen en de benodigde documenten. Plaatselijke bemiddelaars hebben me geholpen contact te leggen met de verschillende landeigenaren en hen te betrekken bij het toeristische initiatief. Op mijn kantoor werd regelmatig overleg gevoerd tussen sir Rocco met zijn medewerkers en architecten, ingenieurs, managers en diverse andere partijen, doorgaans overdag, maar vaak ook ‘s avonds of in het weekend.

Architecten kwamen en gingen in de loop der jaren. Elke nieuwe architect heb ik voorzien van alle benodigde informatie, van mijn ontwerpschetsen, van de resultaten van al het onderzoek naar de karakteristieken van de Siciliaanse architectuur en de toegepaste materialen, de kleuren en de typerende decoraties die daar bij horen. Vaak ook begeleidde ik de architecten persoonlijk om hun tijdens een excursie ter plaatse de typisch Mediterrane landelijke architectuur te laten zien en toe te lichten hoe de lokale bouw met een hof of patio geherinterpreteerd zou kunnen worden ten behoeve van het project met het luxe resort of van de villa’s op de heuvel.

Eerder werd ik betrokken bij het ontwerpen van de golfbanen waarin de beplanting was opgenomen zodat ik wist hoe bij het project van de golfbanen rekening gehouden kon worden met de aanwezige begroeiing. Het was de bedoeling dat er bijzondere mediterrane golfbanen kwamen te liggen temidden van palmen, bomen met sinaasappels, olijven, perziken of abrikozen, omzoomd door wijngaarden, enzovoort. Kyle Phillips, de Amerikaanse designer van de golf courses, heeft vaak bij ons zitten werken nadat we samen over het terrein rondgelopen, de locatie gecontroleerd en schetsen gemaakt hadden.

Van Rocco Forte hotels kreeg ik volmacht namens het bedrijf de voorlopige koopcontracten te tekenen. Aan het tekenen ging veel voorbereiding vooraf en onderzoek, samen met verschillende notarissen, om ervoor te zorgen dat alle gegevens met betrekking tot het eigendom van het onroerend goed met elkaar in overeenstemming waren en alle eigenaren bereid waren hun deel van het terrein te verkopen. Dat was een complex en langdurig proces omdat veel eigenaren hun land geërfd hadden en omdat de verschillende erfgenamen het soms niet met elkaar eens konden worden over de verkoop van hun stukje grond.

Tezelfdertijd heb ik een programma van eisen op papier gezet dat door opdrachtgever en gemeente geaccordeerd werd zodat aansluitend afspraken konden worden gemaakt met het gemeentebestuur over de aan te leggen infrastructuur: nieuwe wegen, elektra, riolering, etc…. Zelf heb ik het masterplan ontworpen voor de invulling van het bestemmingsplan zodat het project verder kon worden ontwikkeld.

Voor mij was het avontuur afgelopen toen in december 2003 ten slotte alle contracten getekend en de bouwvergunningen verleend waren. Mijn doel was bereikt. Alles wees erop dat het project gerealiseerd zou kunnen worden in de 230 hectare grote vallei aan zee.

Ik kijk met trots terug op wat ik tot stand heb gebracht. Sinds 2005 is de Verdura Golf een prachtige plek, een exclusieve reisbestemming voor toeristen uit de hele wereld. Het is een mijlpaal voor Sicilië en biedt werk aan honderden mensen. De vele toeristen die Sciacca nu bezoeken, de meesten welgesteld, geven een belangrijke impuls aan de plaatselijke economie. Google verzorgt er driedaagse cursussen voor zijn medewerkers. Intussen wandelen beroemde Hollywoodsterren  incognito door de Arabische en Spaanse wijk van de stad.

Flavio en Franco Albanese, bekende Italiaanse architecten van ASASTUDIO uit Milaan en de designer Olga Polizzi hebben het resort ontworpen. Maar dat het Verdura Golf & Spa Resort er überhaupt gekomen is, is te danken aan het vele voorbereidende werk van een lokaal team van experts en vrijwilligers, waaraan ik drie jaar lang met vastberadenheid leiding heb mogen geven, maar vooral met passie.